ShareX là một công cụ chụp màn hình miễn phí cho phép bạn chụp một khu vực trên máy tính để bàn của bạn và tự động lưu vào khay nhớ tạm, ổ cứng của bạn hoặc tải ngay lên hơn 25 dịch vụ lưu trữ tệp khác nhau, bao gồm Imgur, Flickr , ImageShack, TinyPic, Dropbox và những người khác. Với tinh năng “After Capture” cho phép bạn chọn xem bạn muốn tải ảnh chụp nhanh của mình lên dịch vụ lưu trữ hay giữ nó cục bộ và hỗ trợ nhiều hành động ngay cả việc thêm hình mờ để đánh dấu bản quyền ảnh. Điểm mạnh của phần mềm là ShareX không giới hạn ở ảnh chụp màn hình, nó cũng có thể được sử dụng để tải lên bất kỳ tập tin hoặc đoạn văn bản nào được sao chép vào bảng tạm. ShareX sẽ hỗ trợ một loạt các dịch vụ và tùy chọn cấu hình phần mềm. Các Phương thức chụp
 • Fullscreen
 • Active window
 • Active monitor
 • Window menu
 • Monitor menu
 • Region
 • Region (Light)
 • Region (Transparent)
 • Last region
 • Custom region
 • Screen recording
 • Screen recording (GIF)
 • Scrolling capture
 • Text capture (OCR)
 • Auto capture
After capture tasks
 • Show quick task menu
 • Show “After capture” window
 • Add image effects / watermark
 • Open in image editor
 • Copy image to clipboard
 • Print imageSave image to file
 • Save image to file as…
 • Save thumbnail image to file
 • Perform actions
 • Copy file to clipboard
 • Copy file path to clipboard
 • Show file in explorer
 • Scan QR code
 • Recognize text (OCR)
 • Show “Before upload” window
 • Upload image to host
 • Delete file locally

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 11, 10, 8.1 and 7

Link tải về ShareX 14.1.0 Miễn phí

Kích thước: 7.5 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Cài đặt phần mềm và sử dụng, đây là phần mềm miễn phí

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *