Tải về Microsoft SQL Server 2022 bản đầy đủ kèm Key, SQL Server 2022 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác. Cho dù dữ liệu của bạn có cấu trúc hay không có cấu trúc, hãy truy vấn và phân tích dữ liệu đó bằng nền tảng dữ liệu có hiệu suất và bảo mật hàng đầu trong ngành.

Với Microsoft SQL Server bạn sẽ dễ dàng nhận thông tin chi tiết từ tất cả dữ liệu của bạn bằng cách truy vấn trên dữ liệu quan hệ, không quan hệ, có cấu trúc và phi cấu trúc, để có bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng SQL Server 2019 với Apache Spark được tích hợp sẵn.

Tận dụng khả năng mở rộng và hiệu suất đột phá để cải thiện độ ổn định và thời gian phản hồi của cơ sở dữ liệu của bạn mà không cần thực hiện thay đổi ứng dụng. Có được tính sẵn sàng cao cho các ứng dụng quan trọng, kho dữ liệu và hồ dữ liệu. Quản lý môi trường dữ liệu lớn của bạn dễ dàng hơn với Big Data Cluster. Dễ dàng triển khai cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng vùng chứa Linux trên một cụm Kubernetes.

Tính năng của Microsoft SQL Server

 • Phân tích mọi loại dữ liệu.
 • Chọn ngôn ngữ và nền tảng của bạn, chạy SQL Server trên vùng chứa Linux có hỗ trợ Kubernetes hoặc trên Windows.
 • Tận dụng khả năng mở rộng và hiệu suất đột phá để cải thiện độ ổn định và thời gian phản hồi của cơ sở dữ liệu của bạn.
 • Đạt được các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ của bạn bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu được đánh giá cao.
 • Truy vấn tất cả các loại dữ liệu với SQL Server 2022 Big Data Cluster.

Download SQL Server 2022 Enterprise Full Key

Kích thước: 1.1 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link TeraBox: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt 

 • Chạy file setup để cài đặt phần mềm, ra như hình dưới, chọn theo mũi tên 1, rồi 2

 • Ra như hình dưới, chúng ta thấy có Key sẵn rồi, chọn dấu check và cứ Next, Next là được

 • Tới bước Azure thì bỏ đi như hình dưới, rồi Next thôi

 • Chọn luôn như hình dưới, rồi Next

 • Ra hình dưới, Next luôn, rồi Next tiếp

 • Tới bước dưới, nhập vào password cho SQL Server, nhấn vào nút Add Current User

 • Rồi nhấn Next, nhấn Install chờ cài cho hoàn tất là xong.
 • Sau khi cài xong ta cài SSMS để quản trị SQL Server

Cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS)

 • Tải về SQL Server Management Studio ở đây
 • Chạy để cài đặt, cứ nhấn Next và Install liên tiếp là được
 • Cài xong ta mở SQL Server Management Studio để đăng nhập và quản trị SQL Server

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *