Tải về Total Network Inventory Professional bản đầy đủ, Máy tính và máy chủ dựa trên Windows, OS X, Linux, FreeBSD và ESX / ESXi có thể được quét mà không cần các tác nhân được cài đặt sẵn – bạn chỉ cần biết mật khẩu của quản trị viên. Quét các nút đơn, dải địa chỉ mạng hoặc cấu trúc Active Directory. Mỗi máy tính chỉ chiếm vài chục kilobyte trong bộ lưu trữ TNI tập trung. Nhóm tài sản, thêm ý kiến ​​cho họ và đính kèm thông tin bổ sung. Nó sẽ hiển thị mạng của bạn trong tất cả vẻ đẹp của nó!

Total Network Inventory Professional giúp bạn tạo các báo cáo linh hoạt về các loại dữ liệu khác nhau. Xây dựng báo cáo bảng với hàng trăm trường dữ liệu có sẵn bằng công cụ thuận tiện. Báo cáo có thể được sao chép, xuất hoặc in và tính năng tìm kiếm hiển thị kết quả trước khi bạn nhập xong.

Tính năng của Total Network Inventory Professional

  • Quét mạng
  • Quản lý hàng tồn kho
  • Tạo báo cáo linh hoạt
  • Phát hiện và duyệt các thay đổi trong phần cứng và phần mềm
  • Lịch trình thu thập dữ liệu
  • Tạo cơ sở dữ liệu người dùng mạng của bạn.

Total Network Inventory Professional 5.6.5

Kích thước: 63 MB

Link Google drive: DOWNLOAD

Link Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chạy file Patch và nhấn Patch
  • Chạy GenKey để sinh key kích hoạt phần mềm

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *