Tải về Windows 11 Enterprise ISO Pre-Activated Non-TPM 2.0 Compliant, Windows 11 là phiên bản mới nhất của hệ điều hành Windows. Hầu hết những thay đổi mà Windows 11 đã thấy đều liên quan đến việc thiết kế lại Windows 10. Trong phiên bản đã phát hành và cả trong hội nghị giới thiệu hệ điều hành này, bạn có thể thấy thiết kế thanh tác vụ mới, menu Start, ứng dụng cài đặt, Windows Store, Windows Explorer và các phần khác. Tính năng xếp trực tiếp dường như đã bị xóa khỏi menu Start.

Ngoài ra, việc thêm các góc tròn vào cửa sổ là một tính năng khác đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ điều hành này. Nhìn chung, Windows 11 mang đến một cái nhìn hoàn toàn hiện đại và phù hợp với các thiết kế ngày nay. Những thay đổi trực quan quan trọng nhất của hệ điều hành này bao gồm hỗ trợ các ứng dụng Android, giảm khối lượng cập nhật Windows, tích hợp Microsoft Teams với Windows, v.v.

Tính năng của Windows 11

 • Thanh tác vụ được thiết kế lại, menu bắt đầu và giao diện tìm kiếm
 • Thiết kế biểu tượng và thanh công cụ mới cho Windows Explorer
 • Đã thêm phần widget vào thanh tác vụ và hiển thị thời tiết, tin tức và các nội dung khác
 • Nâng cấp tính năng Snap và khả năng chuyển các cửa sổ sang các góc của trang dễ dàng hơn
 • Ứng dụng Xbox mới, App Store và cài đặt
 • Làm tròn các góc của cửa sổ
 • Cải thiện điều khiển cảm ứng của Windows
 • Thích ứng hơn với Thiết kế thông minh
 • Nâng cấp tính năng của màn hình ảo và khả năng thiết lập hình nền riêng biệt cho từng
 • Hỗ trợ các ứng dụng Android (cài đặt trực tiếp hoặc thông qua Amazon AppStore)
 • Cải thiện hiệu suất như giảm khối lượng cập nhật Windows và tăng tốc độ của trình duyệt

Download Windows 11 Enterprise 22H2 ISO Pre-Activated

Kích thước: 4.6 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *