Tải về 3ds Max 2024 bản đầy đủ, Autodesk đã phát hành 3ds Max 2024. Các tính năng mới bao gồm:

 • Quản lý màu OCIO hiện có sẵn dưới dạng bản xem trước công nghệ, mang đến các giải pháp quản lý màu hiện đại trên toàn bộ Max.
 • Đã có một công cụ sửa đổi boolean mới cho phép người dùng kết hợp các phép toán boolean vào ngăn xếp công cụ sửa đổi.
 • Một phương pháp chia lưới OpenVDB được bao gồm trong công cụ sửa đổi boolean mới, cung cấp một wat thay thế để tính toán các hoạt động. Các phép toán luận OpenVDb độc lập về mặt cấu trúc liên kết với hình học nguồn và chúng thường mang lại kết quả tốt ngay cả khi có lỗi lưới có thể khiến các kỹ thuật toán luận chuẩn không thành công.
 • Công cụ sửa đổi mảng được cập nhật với kỹ thuật phân phối Phyllotaxis mới. Loại mô hình này thường thấy trong tự nhiên, đặc biệt là ở thực vật và cây cối.
 • Công cụ sửa đổi mảng bao gồm triển khai ID Vật liệu mới có thể kiểm soát ID vật liệu trên cơ sở từng mặt hoặc từng thành phần. Một số chế độ có sẵn bao gồm ngẫu nhiên, theo trình tự và khả năng thay đổi ID của bản sao đầu tiên và cuối cùng trong một mảng và ngẫu nhiên hóa phần còn lại.

Yêu cầu hệ thống

 • 64-bit Microsoft® Windows® 11 and Windows 10
 • RAM 4 GB
 • Đĩa trống: 9 GB

Download 3ds Max 2024

Kích thước: 5.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng 1): DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng 2): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Tải thêm:  Vray 6 cho 3ds Max 2024

Tải thêm: Corona renderer for 3ds Max 2024

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén ta được như hình dưới

 • Chạy file Setup để cài đặt, cứ nhấn Next, Install là được
 • Sau khi cài xong, không mở phần mềm 3ds Max 2024
 • Vào thư mục medicine\Autodesk License Patcher Installer, chạy file Autodesk License Patcher Installer với quyền Admin (nhấn chuột phải chọn Run as administrator)

 • Chờ một lúc cho chạy xong
 • Mở 3ds Max 2024 lên, chọn “Use A Network License”

 • Chọn  “Single license server”  và nhập vào 127.0.0.1 trong ô Server Name và nhấn Done
 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *