Hiệu ứng chia hình ảnh thành nhiều bản sao pha trộn của chính nó. Khoảng cách của các phần tách được tính toán động theo độ sáng của mỗi pixel và có thể được điều chỉnh theo nhiều cách. Split Blur trông giống như một hiệu ứng mờ gaussian thông thường ở các mức độ mờ nhỏ, nhưng dần dần chuyển thành một hình ảnh kính vạn hoa độc đáo được chia tách với khoảng cách lớn hơn.

Tóm tắt các thông số có sẵn

Channels – cho phép bạn chỉ định kênh màu nào nên áp dụng hiệu ứng.

  • Luma – hiệu ứng được áp dụng cho tất cả các kênh như nhau bằng cách sử dụng độ sáng tổng thể của một pixel.
  • RGB – hiệu ứng được áp dụng trên từng thành phần RGB riêng biệt.
  • Red, Green, Blue, Alpha – chỉ ảnh hưởng đến kênh đã chọn.

Intensity Source – hiệu ứng phân tách được tính toán bằng cách sử dụng chính hình ảnh theo mặc định, nhưng bạn có thể cung cấp một lớp / rãnh hoàn toàn khác, làm đầu vào, cho các kết quả khác thường. Nếu lớp thứ cấp có các kích thước khác nhau, nó sẽ được kéo giãn để khớp với lớp chính.

Blur Level – độ mạnh của hiệu ứng làm mờ – tức là. khoảng cách tối đa của các pixel phân tách từ pixel gốc.

Split Count – số lượng bản sao hình ảnh nên được chia thành bao nhiêu. Các phần tách được cách đều nhau trên một vòng tròn xung quanh hình ảnh gốc.

Splits Rotation – thay đổi góc của các vết tách.

Curve chỉ định cách độ sáng của pixel được ánh xạ với khoảng cách làm mờ. (chi tiết trong sách hướng dẫn)

Curve Phase bù lại đường cong bằng một lượng độ đã đặt. (chi tiết trong sách hướng dẫn)

Curve Floor xác định khoảng cách chia nhỏ nhất.

Curve Graph trực quan hóa việc lập bản đồ đường cong để thuận tiện cho bạn.

Edge Mode – khi hình ảnh bị bù đắp bởi hiệu ứng, một số pixel trên các cạnh sẽ luôn bị thiếu, điều này chỉ định cách chúng được điền vào.

  • Wrap – bao quanh hình ảnh.
  • Mirror – phản chiếu các pixel cạnh.
  • Repeat Last – lặp lại pixel cạnh cuối cùng.
  • Transparent – để trống các pixel bị thiếu.

Tương thích

  • After Effects: 2023, 2023, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download Aescripts Split Blur v1.2.1 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 4.3 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD Link dự phòng: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file SplitBlur vào C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore
  • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *