ReCap Pro 2024 bao gồm quy trình trích xuất tính năng tuyến tính mới và nâng cấp lên các tính năng hiện có, để các kỹ sư và nhà thiết kế dân dụng có thể thiết kế trong bối cảnh thế giới thực hiệu quả hơn.

Quy trình Trích xuất Tính năng Tuyến tính của ReCap Viewer cho phép bạn trích xuất hình học từ dữ liệu đám mây điểm lớn thông qua ReCap Cloud Viewer. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể nhập các hình học mà bạn quan tâm, giảm thời gian cần thiết để xử lý trích xuất, quản lý dữ liệu và chia sẻ tệp với các thành viên khác trong nhóm.

Download Autodesk ReCap Pro 2024

Kích thước: 2.1 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link TeraBox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về và giải nén ta được như hình dưới

  • Chạy file Setup để cài đặt, cứ nhấn Next, Install là được
  • Sau khi cài xong, không mở phần mềm ReCap Pro 2024
  • Vào thư mục medicine\Autodesk License Patcher Installer, chạy file Autodesk License Patcher Installer với quyền Admin (nhấn chuột phải chọn Run as administrator)

  • Chờ một lúc cho chạy xong
  • Mở ReCap Pro 2024 lên, chọn “Use A Network License”

  • Chọn  “Single license server”  và nhập vào 127.0.0.1 trong ô Server Name và nhấn Done
  • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *