Các kỹ sư và nhà khoa học sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysical để mô phỏng các thiết kế, thiết bị và quy trình trong kỹ thuật, sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Với COMSOL Multiphysical, bạn sẽ tính đến các hiện tượng kết hợp hoặc đa môi trường. Với hơn 30 sản phẩm bổ sung để lựa chọn, bạn có thể mở rộng nền tảng mô phỏng với các giao diện và công cụ vật lý chuyên dụng cho các ứng dụng điện, cơ, dòng chất lỏng và hóa học. Các sản phẩm giao tiếp bổ sung kết nối mô phỏng COMSOL Multiphysicals của bạn với phần mềm điện toán kỹ thuật, CAD và ECAD.

Tính năng của Comsol Multiphysicals

  • Mô hình đa vật lý cung cấp kết quả chính xác
  • Tuân theo quy trình lập mô hình nhất quán
  • Mô hình hóa hình học và giao tiếp với phần mềm CAD
  • Các giao diện và tính năng được xác định trước cho mô hình hóa dựa trên vật lý
  • Tính minh bạch và linh hoạt thông qua mô hình dựa trên phương trình
  • Chia lưới tự động và thủ công
  • Trình tự các bước nghiên cứu, nghiên cứu tham số và tối ưu hóa
  • Các phương pháp số tiên tiến nhất cho giải pháp chính xác
  • Công cụ trực quan hóa và xử lý hậu kỳ mở rộng cho kết quả lập mô hình sẵn sàng xuất bản
  • Thu hẹp khoảng cách giữa phân tích, thiết kế và sản xuất bằng cách xây dựng các ứng dụng mô phỏng

Download Comsol Multiphysics 6.2 Full

Kích thước: 7.7 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: isangtao.com

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *