MapInfo là sản phẩm phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) được sản xuất bởi Pitney Bowes Software và được sử dụng để lập bản đồ và phân tích dữ liệu không gian. MapInfo cho phép người dùng trực quan hóa, phân tích, chỉnh sửa, diễn giải, hiểu và xuất dữ liệu để tiết lộ các mối quan hệ, mẫu và xu hướng. MapInfo cho phép người dùng khám phá dữ liệu không gian trong tập dữ liệu, tượng trưng cho các đối tượng địa lý và tạo bản đồ.

Tải bộ cài MapInfo Professional 12

Kích thước: 436 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn cài đặt MapInfo 12

I) Chạy file setup.exe với quyền admin trong thư mục Mapinfo 12\1_Install_Mapinfo12. Nhấn chuột phải vào file setup.exe chọn Run as administrator

Rồi nhấn Next liên tiếp, Install là được

Đợi quá trình cài đặt hoàn thành (10-15 phút)

II) Chạy file MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe với quyền admin trong thư mục Mapinfo 12\2_MI_12.0.2_MaintenanceReleas. Nhấn chuột phải vào file MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe chọn Run as administrator.

  III) Hướng dẫn cr4ck MapInfo:

1) Ngắt kết nối mạng.

2) Copy file micore.dll trong thư mục cr4ck vào ổ C theo đường dẫn

C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional (Win64 bit)

3) Chạy MapInfo với quyền admin chuột phải chọn Run as administrator để mở phần mềm Mapinfo

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *