Download MATLAB R2024 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết, MATLAB R2024a là bộ mới nhất của matlab.

Một số thay đổi trong Matlab 2024a

Khối hàng không vũ trụ

Kể từ R2024a, việc sử dụng các tính năng Unreal Engine ® của Aerospace Blockset sẽ yêu cầu Simulink 3D Animation.

Hộp công cụ lái xe tự động

 Kể từ R2024a, việc sử dụng các tính năng Unreal Engine ® của Hộp công cụ Lái xe Tự động sẽ yêu cầu Hoạt hình Simulink 3D.

Hộp công cụ UAV

Kể từ R2024a, việc sử dụng các tính năng Unreal Engine ® của UAV Toolbox sẽ yêu cầu Simulink 3D Animation.

Bộ khối động lực xe

Kể từ R2024a, việc sử dụng các tính năng Unreal Engine ® của Vehicle Dynamics Blockset sẽ yêu cầu Simulink 3D Animation.

Hộp công cụ truyền thông

Kể từ R2024a, hỗ trợ I/O dữ liệu trực tiếp cho các bộ đàm NI USRP này đã chuyển từ Gói hỗ trợ Hộp công cụ truyền thông™ cho Đài phát thanh USRP sang Gói hỗ trợ Wireless Testbench™ cho Bộ đàm NI™ USRP ® :

 • USRP N300
 • USRP N310
 • USRP N320
 • USRP X300
 • USRP X310

Hộp công cụ truyền thông

Kể từ R2024a, Gói hỗ trợ Communications Toolbox™ dành cho Radio dựa trên Xilinx ® Zynq ® đã được hợp nhất vào Gói hỗ trợ SoC Blockset™ dành cho các thiết bị Xilinx ® .

Hộp công cụ Vision HDL

Kể từ R2024a, Gói hỗ trợ Vision HDL Toolbox™ dành cho Phần cứng dựa trên Xilinx ® Zynq ® đã được hợp nhất vào Gói hỗ trợ SoC Blockset™ dành cho các thiết bị Xilinx ® .

Yêu cầu hệ thống

Operating SystemWindows 11
Windows 10 (version 21H2 or higher)
Windows Server 2022
Note: Windows Server 2019 is no longer supported
ProcessorMinimum: Any Intel or AMD x86-64 processor with two or more cores
Recommended: Any Intel or AMD x86-64 processor with four or more cores and AVX2 instruction set support 
Note: A future release of MATLAB will require a processor with AVX2 instruction set support
RAMMinimum: 8 GB
Recommended: 16 GB
Storage3.8 GB for just MATLAB
4-6 GB for a typical installation
23 GB for an all products installation
An SSD is strongly recommended

Download MATLAB R2024a Full

Kích thước: 13 GB

Link tải Google drive phần 1: DOWNLOAD | phần 2: DOWNLOAD

Link dự phòng: Phần 1 | Phần 2 (vào link kéo xuống cuối trang xác nhận Captcha để tải file)

Không đặt pass giải nén

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file Setup để cài
 • Nhấn Next, chọn I have a File Installation Key như hình dưới
 • Điền Key là : 21471-07182-41807-00726-32378-34241-61866-60308-44209-03650-51035-48216-24734-36781-57695-35731-64525-44540-57877-31100-06573-50736-60034-42697-39512-63953
 • Nhấn Next
 • Chọn tới file license.lic trong thư mục Cr4ck
 • Nhấn Next
 • Rồi cứ Nhấn Next tiếp (nên chọn vào chổ Add shortcut to desktop)
 • Next rồi Install để chờ cài cho hoàn tất
 • Sau khi cài xong, chép file libmwlmgrimpl.dll trong thư mục Cr4ck vào thư mục C:\Program Files\MATLAB\R2024a\bin\win64\matlab_startup_plugins\lmgrimpl
 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *