Phân tích và thiết kế kết cấu PROKON là một bộ gồm hơn bốn mươi chương trình phân tích, thiết kế và chi tiết kết cấu. Các chương trình PROKON đầu tiên được phát triển vào năm 1989; PROKON được sử dụng trên toàn thế giới tại hơn 80 quốc gia. Bộ phần mềm này là mô-đun, nhưng sức mạnh thực sự của nó nằm ở sự tích hợp chặt chẽ giữa các chương trình phân tích, thiết kế và chi tiết hóa.

PROKON được phát triển và hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và dành cho các kỹ sư kết cấu và kỹ thuật viên sử dụng. Phần mềm cung cấp các câu trả lời nhanh chóng và đáng tin cậy cho các vấn đề kỹ thuật kết cấu hàng ngày:

 • Phân tích khung và phần tử hữu hạn
 • Thiết kế thành viên thép
 • Thiết kế kết nối thép
 • Thiết kế bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực
 • Chi tiết CAD và bê tông cốt thép
 • Thiết kế thành viên gỗ
 • Thiết kế nề
 • Phân tích địa kỹ thuật

Bộ PROKON được tích hợp theo mô-đun. Một số mô-đun có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với những mô-đun khác. Bộ phần mềm cung cấp một quy trình làm việc mạnh mẽ từ phân tích kết cấu, thép, thiết kế bê tông và chi tiết.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng mô-đun Thiết kế Cơ sở Bê tông hoặc liên kết đến mô-đun này từ kết quả Phân tích Khung để tự động nhập tất cả các tải thiết kế. Tương tự như vậy, bạn có thể trình bày chi tiết thủ công móng bê tông trong Padds hoặc thiết kế móng trong mô-đun Thiết kế nền bê tông và để nó tạo ra một bản vẽ và lịch uốn cho bạn.

Phân tích và thiết kế kết cấu PROKON hỗ trợ đầy đủ các mã thiết kế của Anh và Nam Phi. Hầu hết (nhưng không phải tất cả) mô-đun cũng hỗ trợ các mã thiết kế Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Châu Á.

Download PROKON 5.0 

Kích thước: 837 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được,Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm, cứ nhấn Next liên tiếp là được
 • Sau khi cài xong, vào thư mục C’ra’ck1, chép toàn bộ nội dung trong thư mục này vào C:\Prokon
 • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *