RockWorks là sản phẩm chủ đạo của công ty RockWare trong lĩnh vực khoa học trái đất và địa chất. RockWorks đã trở thành một tiêu chuẩn trong khoa học dầu khí, môi trường, khai thác mỏ và địa kỹ thuật để hiển thị dữ liệu dưới bề mặt, công việc này được cung cấp bằng cách sử dụng các công cụ phổ biến trong phần mềm này như bản đồ, thiết kế các phần bề mặt khác nhau, mô hình rắn, v.v. RockWorks cung cấp nhiều phương tiện khác nhau để phân tích dữ liệu dưới bề mặt và cũng hỗ trợ nhiều loại dữ liệu khác nhau như địa tầng, thạch học, dữ liệu định lượng, khoảng màu, đứt gãy và thủy văn, v.v. RockWorks được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp địa kỹ thuật (từ các tập hợp con của khoa học địa chất), môi trường, khai thác mỏ. Phần mềm RockWorks là một bộ công cụ hoàn chỉnh cần thiết để trực quan hóa và phân tích dữ liệu địa chất, giúp các kỹ sư có khả năng thực hiện các nghiên cứu của họ trong lĩnh vực này một cách khoa học và chính xác.

Tính năng của RockWorks

 • Môi trường đồ họa phù hợp và thoải mái
 • Thiết kế hai chiều và ba chiều
 • Các báo cáo khác nhau
 • Chức năng Earthapp để hiển thị thông tin trên hành tinh
 • Khả năng vẽ các biểu đồ khác nhau
 • Khả năng tạo các bản ghi và phần khác nhau
 • Tạo các bản đồ khác nhau dựa trên loại dữ liệu được lưu trữ trong biểu dữ liệu
 • Tạo mô hình 3D của các đối tượng địa lý
 • Một công cụ cho các mô hình mạng
 • Tạo các đối tượng 3D bằng OpenGL
 • Khả năng viết kịch bản
 • Hỗ trợ SQL Server để lưu trữ dữ liệu
 • Khả năng tạo mô hình lỗ khoan

Download RockWorks 2022.7.28 Full

Size: 351 MB Link Google drive: DOWNLOAD   |    Link Terabox: DOWNLOAD Password giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm, cứ Next liên tiếp là được
 • Chép file trong thư mục C’ra’ck vào C:\Program Files\RockWare
 • Xong

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *