SpeedTree Modeler Cinema Edition là phần mềm tạo mô hình thực vật, cây cối 3D với các tính năng hàng đầu hiện nay. SpeedTree Cinema 9 là phiên bản mới nhất của phần mềm mô hình thực vật 3D từng đoạt giải thưởng của chúng tôi. Trước đây, Studio, Architect và Cinema, SpeedTree cho VFX hiện có sẵn với tất cả các tính năng hoặc trình tạo mô hình hàng đầu.

Thư viện mới hơn 250 mô hình bao gồm mọi thứ từ cây con đến các loài rừng cao chót vót và chứa hàng nghìn kết cấu PBR. Mỗi tệp mô hình riêng lẻ (.spm) chứa nhiều độ phân giải đa giác, các biến thể theo mùa có thể điều chỉnh và hoạt ảnh gió.

Hệ thống lô lá mới. Kết xuất hình lá trong SpeedTree Modeler nhanh hơn tới 1.000 lần so với phiên bản 7. Cải tiến này giúp tăng tốc đáng kể quá trình tạo mô hình và hỗ trợ việc tạo ra các mô hình phức tạp hơn.

Download SpeedTree Modeler 9.5 Cinema Edition

Kích thước: 369 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download SpeedTree Modeler 9.3 Cinema Edition

Kích thước: 369 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download SpeedTree Modeler 9.2.1 Cinema Edition

Kích thước: 369 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, cứ Next liên tiếp là được
  • Chép  file SpeedTree_Modeler_Cinema vào C:\Program Files\SpeedTree\SpeedTree Cinema v9.2.1
  • Chạy file license chọn YES -> OK
  • Mở phần mềm , vào menu’Help -> Licensing Info’, Mở file Modeler bằng notepad chép license này vào license info
  • Xong

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *