Tải về HTML Compiler 2023 bản đầy đủ, DecSoft HTML Compiler dùng để chuyển toàn bộ ứng dụng HTML (bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Hình ảnh, v.v.) thành một ứng dụng Windows độc lập có thể thực thi giống như bất kỳ ứng dụng Windows nào khác. Với HTML Compiler và sức mạnh của các công nghệ web (HTML, CSS, JavaScript, Hình ảnh, v.v.), bạn có thể tạo các ứng dụng thực thi độc lập cho Microsoft Windows ™ bao gồm Tiện ích, Tệp trợ giúp, Sách điện tử tương tác, Thuyết trình, Hướng dẫn, Kiosks , Giao diện CD, Trò chơi giáo dục, Tài liệu bán hàng / quảng cáo, Bài kiểm tra và câu đố, v.v.

Tính năng của HTML Compiler

 • HTML Compiler tạo ra các tệp thực thi độc lập
 • Phiên bản dòng lệnh để biên dịch hàng loạt
 • Các tệp ứng dụng của bạn không bao giờ được trích xuất vào PC
 • Hỗ trợ Unicode cho cả tên tệp và nội dung
 • Mã HTML của bạn có thể tương tác với ứng dụng của bạn
 • HTML Compiler là đa ngôn ngữ và các chủ đề hỗ trợ
 • Các tệp thực thi của bạn cũng hỗ trợ hàng tá cũng có chủ đề
 • Các ứng dụng được bảo vệ bằng mật khẩu nếu bạn muốn
 • JavaScript bên ngoài để tương tác với ấn phẩm của bạn
 • Các ấn phẩm của bạn hoàn toàn miễn phí bản quyền
 • Cho phép nén, bảo vệ và ký các ứng dụng

DecSoft HTML Compiler 2023

Kích thước: 680 MB Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén và cài đặt phần mềm
 • Thoát sau khi cài xong
 • Chép File Patched vào mục cài đặt phần mềm
 • Chạy File Patched với quyền “Run as admin” và nhấn Patch
 • Chép File “index.html’ vào thư mục cài đặt phần mềm. Mặc định:
x64: C:\Program Files\DecSoft\HtmlCompiler\About\en-US\ x86: C:\Program Files (x86)\DecSoft\HtmlCompiler\About\en-US\
 • Hoàn thành.

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *