Modbus Slave dùng để mô phỏng tới 32 thiết bị phụ thuộc trong 32 Windows!. Tăng tốc lập trình PLC của bạn với các công cụ mô phỏng này. Bắt đầu lập trình và kiểm tra trước khi bạn nhận được thiết bị phụ thuộc của mình từ nhà cung cấp. Dữ liệu chứa trong bất kỳ tài liệu mở nào có thể truy cập được vào ứng dụng chính. Giao diện người dùng giống như Modbus Poll. Chức năng hỗ trợ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16, 22 và 23. Tự động hóa OLE để giao tiếp với Excel. Để giải thích và hiển thị dữ liệu Modbus theo yêu cầu cụ thể của bạn. Ví dụ: chỉnh sửa dữ liệu trong Excel và sau đó truyền dữ liệu đến thiết bị nô lệ của bạn! Hãy thử ví dụ Excel.xlsm được cài đặt cùng với chương trình.

Tính năng của Modbus Slave

  • Tự động hóa OLE để giao diện dễ dàng với Excel bằng VBA ngôn ngữ Macro
  • In và in xem trước
  • Giám sát lưu lượng dữ liệu nối tiếp
  • Bối cảnh giúp đỡ nhạy cảm
  • 12 Định dạng hiển thị như float, double, v.v.
  • Cơ sở địa chỉ điều chỉnh (0 hoặc 1)
  • Lựa chọn phông chữ và màu sắc

Download Modbus Slave 8.2.0.1934

Kích thước: 2 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải TeraBox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy cài đặt, cứ nhấn Next là được
  • Mở phần mềm lên, vào menu Connection -> Connect… nhập vào Key: 54554154514756666A655A187D545E505C454F rồi nhấn OK
  • Xong

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *