AbleBits Ultimate Suite for Excel là một plugin hữu ích cho phần mềm Excel. Plugin này giúp bạn dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ Excel lặp đi lặp lại và tẻ nhạt bằng cách thu thập hơn 70 công cụ hữu ích. Với chương trình này, bây giờ bạn có thể dễ dàng hợp nhất hai bảng khác nhau. Công việc được thực hiện dưới dạng trình thuật từng bước và ở mỗi giai đoạn, chương trình cung cấp những giải thích cần thiết. Các bảng có thể liên quan đến sổ làm việc hoặc các tài liệu khác nhau từ Excel. Bạn cũng có thể dễ dàng hợp nhất các hàng trong một bảng. Bạn có thể chia các bảng lớn thành nhiều bảng nhỏ hơn. Bạn có thể dễ dàng xóa các tiêu đề cột khỏi một bảng và đặt chúng trên một bảng khác.

Bạn có thể so sánh các bảng trong chương trình này. Các phần khác nhau của bảng được hiển thị theo một cách cụ thể. Bạn có thể muốn xóa dữ liệu trùng lặp trong bảng. Chương trình có thể làm điều này một cách dễ dàng. Ngoài bảng, bạn có thể tóm tắt dữ liệu nằm rải rác trong các trang tính trong một trang tính mới. Bạn thậm chí có thể trích xuất các trang tính khác nhau từ một sổ làm việc và dễ dàng nhập chúng vào một sổ làm việc khác. Bạn sẽ có thể điền dữ liệu vào bảng với dữ liệu ngẫu nhiên. Bạn có thể chuyển đổi các cột của bảng thành hàng hoặc ngược lại. Việc tìm lỗi chính tả trong plugin này dễ dàng hơn nhiều.

Sử dụng AbleBits Ultimate Suite cho Excel, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu nâng cao và xuất ra kết quả ở định dạng mong muốn. Có thể tính toán và hiển thị số lượng hoặc giá trị của các ô theo màu của chúng. Bạn có thể chọn các ô dựa trên loại hoặc màu sắc của chúng. Bạn có thể xóa các hàng hoặc cột trống. Bạn có thể thay thế các công thức bằng các giá trị mong muốn. Bạn sẽ quản lý bình luận dễ dàng hơn. Đưa hình ảnh vào phần bình luận và nhiều tính năng khác. Sản phẩm này là thành quả của 15 năm nỗ lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm ứng dụng cho phần mềm Excel, vì vậy không có lỗi và các sự cố thường gặp khác trong chương trình này. Với sự tự tin cao, bạn có thể cài đặt phần mềm này ngay bây giờ và có thêm Excel nâng cao!

Yêu cầu hệ thống

• Excel 2021/2019/2016/2013/2010/2007 – 32 bit và 64 bit

• Excel trên máy tính để bàn có trong Office 365 / Office 365 ProPlus

Tải xuống Ablebits Ultimate Suite cho Excel Business Edition 2024.1.3443.1616

Kích thước: 33 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải TeraBox: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Tắt excel trước khi cài đặt
  • Chạy file setup.exe để cài đặt, cứ nhấn Next là được
  • Mở Excel và sử dụng, các bạn không cần cr4ck vì đây là bản cr4ck sẵn

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *