Tải về SAP2000 v23 bản đầy đủ, SAP2000 là phần mềm chuyên tính toán kết cấu dùng trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là kết cấu thép.

Phần mềm SAP2000 là một sản phẩm của Computers and Structures, Inc. được sử dụng để phân tích động và tĩnh của các cấu trúc. Phần mềm này đã hơn 35 năm tuổi và với sự trợ giúp của một công cụ phân tích vô song cũng như các công cụ thiết kế trong môi trường tích hợp, là một trong những chương trình mạnh mẽ nhất để mô hình hóa, phân tích và thiết kế các loại kết cấu và phi kết cấu.

Tính năng của CSI SAP2000

 • Phân tích động và tĩnh chính xác
 • Khả năng phân tích tuyến tính và phi tuyến tính
 • Phân tích địa chấn động và phân tích thư mục tĩnh
 • Áp dụng các loại tải
 • Khả năng phân tích độ vênh, P-Delta, Pushover, mật độ công suất phổ, trạng thái ổn định hình sin…
 • Mô hình hóa và thiết kế các cấu trúc phức tạp như cầu thang
 • Tương thích với BIM (viết tắt của Building Information Modeling)
 • Tích hợp và phối hợp đầy đủ với các sản phẩm CSI khác

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: Windows 7/8/10/11
 • CPU: Intel i5/i7, AMD Athlon X4/Ryzen
 • RAM: 8 GB RAM
 • Đĩa trống: 6 GB

Download CSI SAP2000 Ultimate v23.0.0

Dung lượng: 1.1 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD(Nếu không tải được, Xem ngay cách tải) 

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tắt phần mềm diệt virus, tắt cả windows defender
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm, lưu ý KHÔNG ngắn mạng nhé
 • Lúc cài đặt có hỏi Standalone Licence chọn Close
 • Vào thư mục Cr’4ck, nhấn chuột phải vào file “Sap2000_v23_kg” chọn Run as Administrator
 • Copy và đè chồng 2 file “lservrc” va file “SentinelRMSCore.dll” vào thư mục cài đặt “C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 23\CSiLicensing” và “C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 23
 • Hoàn tất
 • Xem video hướng dẫn cài đặt

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *