MATLAB từ MathWorks  là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong các ngành kỹ thuật, Với MATLAB, các kỹ sư, sinh viên có thể triển khai các ý tưởng, mô hình hoá các hệ thống điều khiển được học, các kỹ sư có thể thiết các hệ thống điều khiển, hệ thống viễn thông,…Phiên bản mới được tối ưu với hiệu suất làm việc tốt hơn, nhanh hơn, các tính năng mới như Live Editor giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng.

Tính năng trên Matlab R2021a

 • Editor: Use new capabilities for code refactoring and block editing, and improved code suggestions, code completion, and debugging
 • Live Editor Controls: Set default values for sliders, drop-down lists, check boxes, and edit fields
 • Live Editor Animations: Use interactive interface to control animations and export them to movies or animated GIFs
 • Live Editor: Live Editor Controls, Live Editor Fonts, Live Editor Bookmarks, Live Editor Animation Playback Controls
 • App Buildinguihyperlink Function, uitree Function, scroll Function, App Designer
 • Data Import and Analysis: XML File I/O, Remote Data I/O, ts2timetable Function
 • Data Visualization: Create Plot Live Editor Task, bubblecloud Function
 • Big Data: Datastores
 • Language and Programming: name=value syntax, Class Diagram Viewer
 • Performance: Sparse Matrix Multiplication, Sparse Linear Systems
 • Software Development: Projects, C++ Interface
 • Controlling Hardware: Arduino, Sensor Support, Raspberry Pi, Arduino

Download MATLAB R2021a Full

Kích thước: 18 GB

Link tải Google drive : Part 1  |  Part 2

Link tải Google drive (dự phòng):  Part 1  |  Part 2

Link file Cr@ck : DOWNLOAD   hoặc   DOWNLOAD

Pass giải nén: matlab

Hướng dẫn cài đặt

Các bạn cần tải 2 file này về máy tính:

 • Matlab R2021a.part1
 • Matlab R2021a.part2

Sau khi tải đủ 2 file về máy tính, bạn sử dụng WinRAR  giải nén file Matlab R2021a.part1 là nó sẽ tự động nối 2 file đó lại thành một thư mục Matlab R2021a

Bước 1: Gán File iso Matlab911R2021a_Win64.iso vào ổ đĩa ảo (nhấn chuột phải vào file > Mount (Gán)), hoặc xả nén
Bước 2: Chạy setup.exe > Advanced Options > I have a File Installation Key
Bước 3: Nhập Enter File Installation Key

62551-02011-26857-57509-64399-54230-13279-37181-62117-65158-40352-64197-45508-24369-45954-39446-39538-16936-10698-58393-44718-32560-10501-40058-34454

Bước 4: Select License File: chọn tới file license.lic trong thư mục vừa giải nén. Chọn các thành phần bạn cần cài đặt: Select products, bạn cần

 • 32GB ổ cứng để cài toàn bộ các thành phần.
 • 3GB nếu chỉ cài “MATLAB”

Bước 5: Chọn Add shortcut to desktop để thêm lõi tắt MATLAB ra Desktop.
Bước 6: Chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất.
Bước 7: Sau khi cài đặt thành công, bạn copy File “libmwlmgrimpl.dll” tới thư mục cài đặt MATLAB <matlabfolder>\bin\win64\matlab_startup_plugins\lmgrimpl thay thế file cũ để hoàn tất kích hoạt.

Quan trọng bước 7:

 • <matlabfolder> là thư mục cài đặt gốc của MATLAB trong ổ C như sau:
 • MATLAB R2021a: Bạn cần copy File libmwlmgrimpl.dll vào đường dẫn thư mục sau:

C:\Program Files\MATLAB\R2021a\bin\win64\matlab_startup_plugins\lmgrimpl

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *