Ratiborus KMS Tools là bộ sưu tập các trình kích hoạt tất cả trong một dành cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016/2019 .

Những công cụ này là những công cụ an toàn và dễ sử dụng để kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft Office. Với chương trình này, bạn có thể kích hoạt tất cả các phiên bản của Microsoft Windows từ XP đến 10 và Windows Server 2008 đến Windows Server 2019.

Với Ratiborus KMS Tools, bạn cũng có thể dễ dàng kích hoạt bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Office từ Office 2010 đến phiên bản mới nhất của Microsoft Office 2019.

Bộ bao gồm:

 • AAct Network v1.2.6 Portable
 • AAct v4.2.7 Portable
 • ConsoleAct v3.4 Portable
 • Defender Tools v1.1.5
 • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
 • KMSAuto Lite Portable v1.7.2
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 • KMSCleaner v2.3 Portable
 • KMSoffline v2.3.7 RU EN
 • MSAct++ 2.07.5
 • MSActBackUp Portable v1.2.6
 • Office 2013-2021 C2R Install v7.4.4
 • Office Uninstall v1.8.5
 • PIDKey Lite v1.64.4 b23 RU EN and more
 • UniCrypt 2016 v2.2
 • W10 Digital Activation Program v1.4.6 Portable

Download Ratiborus KMS Tools 01.09.2022

Kích thước: 59 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *