Ratiborus KMS Tools là bộ sưu tập các trình kích hoạt tất cả trong một dành cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016/2019/2021

Những công cụ này là những công cụ an toàn và dễ sử dụng để kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft Office. Với chương trình này, bạn có thể kích hoạt tất cả các phiên bản của Microsoft Windows từ XP đến 10 và Windows Server 2008 đến Windows Server 2019.

Với Ratiborus KMS Tools, bạn cũng có thể dễ dàng kích hoạt bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Office từ Office 2010 đến phiên bản mới nhất của Microsoft Office 2021.

Bộ bao gồm:

 • AAct Network v1.2.9 Portable
  AAct v4.3.0 Portable
  ClearTemp v1.5.9 Portable
  ConsoleAct v3.4 Portable
  Defender Tools v1.1.5
  Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
  KMSAuto Lite Portable v1.7.9
  KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
  KMSCleaner v2.3 Portable
  KMSoffline v2.3.8 RU EN
  MSAct++ 2.07.6
  MSActBackUp Portable v1.2.6
  Office 2013-2021 C2R Install v7.6.0
  Office Uninstall v1.8.7
  PIDKey Lite v1.64.4 b30 RU EN and more
  UniCrypt 2016 v2.2
  W10 Digital Activation Program v1.4.6 Portable

Download Ratiborus KMS Tools 15.09.2023

Kích thước: 66 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Ratiborus KMS Tools 01.09.2023

Kích thước: 66 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Ratiborus KMS Tools 01.03.2023

Kích thước: 59 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Ratiborus KMS Tools 15.12.2022

Kích thước: 59 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Ratiborus KMS Tools 18.10.2022

Kích thước: 59 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Download Ratiborus KMS Tools 01.09.2022

Kích thước: 59 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *