Tải về Lightroom Classic 2020 Portable không cần cài đặt, Adobe Lightroom Classic 2020 là công cụ quản lý và chỉnh sửa ảnh nổi tiếng trên thế giới. Chức năng tiêu biểu nhất của Adobe Lighroom Classic là quản lý và chỉnh sửa hàng loạt. Đặc biệt là các bức ảnh kĩ thuật số. Nâng tầm của việc chỉnh sửa và biên tập hình ảnh của các photography lêm một tầm cao mới.

Điểm mới của Adobe Lightroom Classic CC 2020

  • Lấp đầy các cạnh không đều của bức tranh toàn cảnh của bạn: Tự động điền các cạnh không đều của ảnh toàn cảnh bằng tùy chọn Fill Edges mới.
  • Xuất ảnh nhiều đợt: Xuất ảnh của bạn trong nhiều cài đặt trước vào ổ cứng của bạn.
  • Phát triển các nhóm định sẵn và các nhóm đặt trước: Xuất một nhóm cài đặt sẵn hoặc nhóm cài sẵn từ Lightroom Classic.
  • Lọc các thư mục và bộ sưu tập có nhãn màu: Lọc các thư mục và bộ sưu tập của bạn dựa trên nhãn màu được gán cho chúng.
  • Hỗ trợ cho máy ảnh và ống kính mới: Tìm danh sách đầy đủ các máy ảnh được hỗ trợ và cấu hình ống kính.
  • Xóa lịch sử trên bước đã chọn: Với bản phát hành này, có một tùy chọn để xóa lịch sử trên bước đã chọn trong bảng Lịch sử.
  • Cải thiện hiệu suất từ khóa: Trải nghiệm hiệu suất được cải thiện với Bảng điều khiển từ khóa và bảng từ khóa, đặc biệt khi khởi chạy và khi chọn nhiều hình ảnh.

Download Lightroom Classic CC 2020 Portable

Kích thước: 1.1 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (nếu không tải được, xem ngay cách tải rất dể)

Mật khẩu giải nén: 123


Đây là bản Portable chạy ngay không cần cần cài đặt. Giải nén xong chạy file “Lightroom” để khởi động phần mềm (Nếu báo lỗi thì chạy với quyền quản trị “Run as administrator”).
Sử dụng Winrar hoặc 7zip bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén. Mật khẩu giải nén: 123

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *