StudioLine Web Designer Pro là phần mềm tích hợp thiết kế, xuất bản và cập nhật các trang web chuyên nghiệp vào một giao diện duy nhất. Đây là trình chỉnh sửa trang, xử lý hình ảnh và lưu trữ, hiệu ứng đồ họa đặc biệt, trình quản lý xuất bản, trình chỉnh sửa bố cục và trình quản lý trang.

Trong StudioLine, hình ảnh không phải là hình chữ nhật. Hình dạng của một hình ảnh xác định không chỉ khu vực có thể nhấp bằng chuột trong trình chỉnh sửa mà còn trên trang web đã hoàn thành. Các tham số khác nhau kiểm soát căn chỉnh ngang và dọc, khoảng cách và lề. Do đó, các văn bản và hình ảnh chứa sẽ được đặt và căn chỉnh động theo chiều rộng có sẵn.

Khi sử dụng StudioLine Web Designer Pro người dùng dễ dàng cung cấp cho các trang của dự án của bạn một sự thống nhất về đồ họa và tự động truyền các thay đổi bố cục đến bất kỳ trang nào bạn muốn. StudioLine Web Designer tạo hiệu ứng động theo yêu cầu, chẳng hạn như cuộn qua. Các đối tượng với hiệu ứng Rollover có thể được chồng lên nhau.

Tính năng StudioLine Web Designer Pro

Công cụ căn chỉnh:

  • Tất cả các đối tượng được chọn có thể được tự động căn chỉnh và đặt trong khoảng thời gian thường xuyên

Thanh điều hướng

  • Tạo các menu động với các hiệu ứng đồ họa và văn bản mong muốn trong một vài cú click chuột.
  • Quản lý hình ảnh và đồ họa cần thiết cho trang web của bạn

Bố cục không cần mã HTML và CSS

  • StudioLine Web Designer cho phép bạn sắp xếp các văn bản và hình ảnh hoàn toàn miễn phí trên trang web.

Download StudioLine Web Designer Pro 4.2.71 Full

Kích thước: 150 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

1 – Giải nén và cài đặt phần mềm.

2 – Chép các file trong thư mục Cr’ack vào thư mục cài đặt phần mềm

3 – Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *